Stöd för dig som arbetar med vuxna med missbruk

Socialtjänsten i Malmö ger information och rådgivning till yrkesverksamma som möter personer som har problem med alkohol eller droger. Det kan handla om allt från fakta om olika preparat till rådgivning och samarbete i enskilda ärenden.

Som yrkesverksam går det bra att ringa till Vuxenmottagen på socialtjänstområdena för konsultation. Du kan konsultera anonymt om du vill. Socialtjänsten har tystnadsplikt. De kan ta emot information om enskilda men inte ge ut information utan samtycke.

Tänk på att inte skicka personuppgifter och andra känsliga uppgifter till oss via e-post.