$left
$middle

Utvecklas och väx med Malmö stad

Vi hjälper dig om du vill anställa eller erbjuda en praktikplats. Du behövs i arbetet med att ge alla Malmöbor en plats på arbetsmarknaden.

Tillsammans med företag, organisationer och föreningar skapar arbetsmarknadsavdelningen i Malmö stad möjligheter för näringslivet samt våra arbetssökande Malmöbor. Vi kan arbetsmarknad och har omfattande erfarenhet. Vi arbetar med anställningar, utbildning, praktik och arbetsträning. Social hållbarhet är en genomgående tanke i rekryteringen vi hjälper dig med. I vissa av våra rekryteringar finns även möjligheter till lönesubventioner via Arbetsförmedlingen.

Vi hittar rätt personal utifrån dina behov och önskemål. Vi vill gärna ha dig med!

Våra insatser

Malmö stad arbetar för att stärka arbetssökande Malmöbors möjligheter till arbete och att bli självförsörjande. Vi erbjuder en bredd av olika arbetsmarknadsinsatser som till exempel arbetsträning, praktik, utbildning och anställningar. För att göra det behöver vi samarbeta med Malmös företag!

Nya medarbetare

Hjälp oupptäckta talanger nå sin fulla potential! Din arbetsplats får möjligheten att rekrytera via en professionell och kompetent samarbetspartner som alltid har social hållbarhet i åtanke. Vinst för individ, samhälle och företag!

Ung eller vuxen praktikant

Vi kan praktik och har gedigen erfarenhet. Vi arbetar med kvalitetssäkrade praktikplatser för stadens unga och vuxna och skapar förutsättningar för att praktiken ska bli meningsfull för alla parter.

Prao

Malmö stad förmedlar praoplatser till alla högstadieelever i staden. Du kan vara med att bidra genom att ta emot en åttondeklassare i en vecka. Lär känna Malmös nästa generation!

Kontaktinformation och länkar

sv