$left
$middle

Prao

Prao innebär praktisk arbetslivsorientering och Malmö stad förmedlar praoplatser till alla högstadieelever i staden. Vill du vara med och bidra genom att ge en åttondeklassare en första inblick i arbetslivet?

Eleverna söker arbetslivserfarenheten och genom prao får ni en möjlighet att visa upp er arbetsplats i en vecka. Ni får tillgång till en eftertraktad målgrupps tankar samtidigt som ni tränar en anställd i mentorskap.

Vinster med prao:

1. Tillgång till ungdomars tankar och perspektiv

2. Chansen att ge en medarbetare större ansvar som handledare

3. Möjlighet att bidra till elevens arbetslivserfarenhet

4. En unik möjlighet att intressera ungdomar inför framtida yrkesval

Tack vare er arbetsplats kan en ungdom få möjlighet att testa på arbetslivet för första gången!

Kontakt: praomalmo@malmo.se

sv