$left
$middle

Nya medarbetare

Vi kan hjälpa dig rekrytera professionella och kompetenta medarbetare, samtidigt som du ger en person chansen att nå sin fulla potential!

Du kan rekrytera via oss oavsett om du söker personal omgående eller om du vill ge en arbetssökande Malmöbo möjligheten att utvecklas inom ditt företag.

Rekryteringsservice

Vi skräddarsyr rekryteringsprocessen för att ditt företag ska kunna hitta just rätt kompletterande pusselbit till teamet. Oavsett om du behöver rekrytera en större grupp eller enstaka medarbetare så är vi rätt samarbetspartner.

Om ni vill erbjuda praktik inför anställningen kan vi utforma processen utifrån era behov och er bransch. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal om behoven i er verksamhet.

Kontakt: rekryteringsservice.asf@malmo.se

Jobbspår- säkra kompetensen i ditt företag och samtidigt göra samhällsnytta

Vi skapar förutsättningar för företag som vill nå och utbilda efterfrågad kompetens för arbetssökande Malmöbor.

Bristen på kompetent arbetskraft är ett hinder för många företag. Samtidigt finns det en stor grupp arbetssökande som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Dessa arbetssökande utgör en arbetskraftsresurs som med rätt insatser kan bli avgörande för samhällets utveckling. Denna process kallar vi för ett Jobbspår.

Jobbspår är ett enkelt och flexibelt sätt att kombinera insatser och yrkesutbildningar för att våra arbetssökande Malmöbor ska kunna bli anställningsbara hos just ditt företag.

Kontakt: jobbspar.asf@malmo.se

Hur går det till?

Arbetsförmedlingen och Malmö stad ska tillsammans med dig som arbetsgivare utforma jobbspåret, fylla det med önskat innehåll och därefter välja ut lämpliga kandidater. Under tiden jobbspåret pågår finns Arbetsförmedlingen och kommunen där som stöd för arbetsgivaren och deltagarna. Ett lokalt Jobbspår kan utformas för ett eller flera företag inom samma bransch. Utbildningen brukar kombineras med praktik inom aktuellt företag som önskar rekrytera genom Jobbspår.

Ta chansen att utveckla ditt företag och hitta rätt kompetens tillsammans med Malmö stad och Arbetsförmedlingen!

sv