$left
$middle

Begära ut förvaltarfrihetsbevis

Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg som visar att du inte har någon förvaltare. Beviset kan krävas när du söker vissa tjänster eller om du ska vara ansvarig utgivare.

Om du är folkbokförd i Malmö stad och behöver ett förvaltarfrihetsbeviset ska du kontakta enheten för överförmyndarärenden.

Du kan begära ut beviset skriftligen eller över telefon.

Du behöver inte ange anledningen till att du behöver ett intyg om förvaltarfrihet. Lämna namn, adress och personnummer i din ansökan. Kommunen kontrollerar att du är folkbokförd i Malmö och skriver ut och postar beviset.

Skicka begäran till

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Enheten för överförmyndarärenden
205 80 Malmö

Eller ring: 040-34 95 22

Kontakta oss

sv