$left
$middle

Starta restaurang, café eller konditori

Här hittar du en steg för steg-vägledning om hur du går tillväga för att starta en restaurang, ett café, konditori och liknande livmedelsverksamheter i Malmö.

Kontakta Malmö stads företagslots om du har frågor om stegen så kan de ge dig vägledning.

Telefon: 040-34 10 00, vardagar klockan 08.00-17.00.
E-post: foretagslots@malmo.se

På företagarportalen verksamt.se hittar du viktig information, bra verktyg och en checklista för dig som vill starta en verksamhet med matservering.

Läs mer

sv