$left
$middle

Starta livsmedelsverksamhet

Du som är livsmedelsföretagare måste skicka in en anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet till miljöförvaltningen. Det gäller även dig som tar över en redan registrerad verksamhet. Om din verksamhet ska byta ägare eller upphöra ska du anmäla även det. Som verksamhetsutövare är det också ditt ansvar att se till att livsmedelslagstiftningen följs inom din verksamhet.

Livsmedelsverksamheter ska registreras

När du ska starta en livsmedelsverksamhet måste du anmäla det till miljöförvaltningen. Du kan starta verksamheten två veckor efter det att anmälan kommit in till miljöförvaltningen. Om du anmäler via vår e-tjänst får du starta verksamheten redan samma dag. 

Animalieanläggningar ska godkännas av Livsmedelsverket innan verksamheten startar.

Du ska även göra en anmälan till miljöförvaltningen om livsmedelsverksamheten byter ägare eller organisationsnummer. Det är verksamheten som ska anmälas och registreras, inte lokalen. Det betyder att du som tar över en verksamhet måste anmäla det till miljöförvaltningen så att den kan registreras, precis som om det vore en ny anläggning och verksamhet. Detta gäller alltså även om verksamheten tidigare varit godkänd eller registrerad.

Om lokalen tidigare varit godkänd/registrerad kan du ta reda på vilken verksamhet som tidigare bedrivits i lokalen och ta del av resultaten från den senaste livsmedelsinspektionen.

Matvagnar, torgförsäljning, e-handel eller matlagning hemma till försäljning (eller gratis)

Även denna form av livsmedelsförsäljning ska anmälas:

Registreringsavgift och avgifter för kontroller

Miljöförvaltningen tar ut en avgift för registreringen av livsmedelsverksamhet. Därefter genomför vi kontroller regelbundet i din verksamhet. För dessa kontroller betalar du en årlig kontrollavgift som är en fast avgift som ska täcka miljöförvaltningens kontrollbesök: tid, resor och administration.

Avgifter för livsmedelsverksamhet

Mer om livsmedelskontroll hos verksamheter

Krav på livsmedelsverksamhet och den egna kontrollen

Vilka krav som ställs beror på vilken typ av verksamhet du har. Generellt sett behöver du ha en lokal som är i gott skick och som är väl anpassad till din verksamhet. När du ska anpassa din lokal för livsmedelshantering finns det fler viktiga saker att tänka på. Krav på lokal för livsmedelsverksamhet

Den egna kontrollen.

Köldmedier

Ska du ha större kylar och frysar, behöver du anmäla att verksamheten har köldmedier hos miljöförvaltningen.

Vad händer efter du skickat in anmälan?

När en komplett anmälan kommit till miljöförvaltningen får du ett registreringsbeslut antingen via post eller via självservice. En handläggare kommer därefter ta kontakt med dig.

Första kontrollen av din livsmedelsverksamhet

Det krävs ingen slutbesiktning innan verksamheten öppnar. I samband med att verksamheten öppnar kommer miljöförvaltningen göra en kontroll för att se att lokalen uppfyller lagstiftningens krav samt att verksamhetens hygienrutiner fungerar tillfredställande.

Om det konstateras allvarliga brister vid livsmedelskontrollen som gäller utformning av lokalen eller hygienrutiner, har miljöförvaltningen möjlighet att till exempel att stänga verksamheten eller begränsa livsmedelshanteringen.

Kontakta oss

 • Avdelningen för livsmedelskontroll

  • E-post:  livsmedel@malmo.se
  • Telefon:  040-34 20 42
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00
  • Postadress: 
   Avdelningen för livsmedelskontroll, Miljöförvaltningen, Malmö stad
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Bergsgatan 17
  • Besökstider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00
sv