$left
$middle

Kontakta miljöförvaltningens livsmedelskontroll

Så här kommer du i kontakt med avdelningen för livsmedelskontroll och vår servicetelefon.

E-post: livsmedel@malmo.se

Servicetelefon: 040-34 20 42

Telefontider: Vardagar 09.00–12.00

Postadress: Avdelningen för livsmedelskontroll, Miljöförvaltningen, Malmö stad, 205 80 Malmö

Besöksadress: Bergsgatan 17.

Besökstider: Vardagar klockan 09.00–12.00.

sv