$left
$middle

Sanktioner enligt livsmedelslagstiftningen

Miljöförvaltningen har möjlighet att använda en eller flera sanktioner mot en verksamhet som inte följer livsmedelslagstiftningen.

Fängelsestraff

Om ett företag på något sätt producerar, hanterar eller marknadsför livsmedel som kan orsaka en fara för människors liv eller hälsa kan det resultera i fängelsestraff.

sv