$left
$middle

E-handel med livsmedel

För dig som säljer livsmedel via ett e-handelsföretag gäller i stort sett samma livsmedelslagstiftning som när du säljer varor i en vanlig butik, på ett café eller en restaurang.

Distansförsäljning via webb

E-handel med livsmedel är en form av distansförsäljning som innebär att företag säljer livsmedel via internet. Distansförsäljning är all typ av försäljning där någon form av teknik för distanskommunikation ingår.

Några regler för företag och verksamheter som driver e-handel:

 • Din verksamhet ska vara anmäld och registrerad hos miljöförvaltningens livsmedelskontroll. Om du redan har en livsmedelsverksamhet som är registrerad, till exempel en butik, och vill utveckla servicen genom att sälja över internet, ska du kontakta miljöförvaltningens livsmedelsavdelning för att meddela denna ändring av din verksamhet, och ska skicka in en ny verksamhetsbeskrivning till oss.
 • Försäljning av ekologiska livsmedel via e-handel ska i princip alltid anmälas till ett kontrollorgan. Kontrollorgan kan vara till exempel KIVA Sverige AB, SMAK certificering AB. Det finns en handfull företag som får kontrollera och certifiera ekologiska produkter i Sverige. Läs mer på Livsmedelsverkets sida om kontrollorgan
 • Om du är primärproducent, det vill säga säljer egen honung eller ägg från egna höns och registrerad hos länsstyrelsen, ska själva e-handeln vara registrerad på Miljöförvaltningen (Här anmäler du din verksahet). Läs mer på Livsmedelsverkets sida om primärproducenter
 • Livsmedelsinformationen som presenteras på försäljningsstället ska uppfylla lagstiftningens krav till exempel regler om märkning, spårbarhet och hygien.
 • Kravet på tydlig och korrekt information är densamma som för annan livsmedelsverksamhet, till exempel innehållsförteckning där allergener är markerade och ursprungsland.
 • Det ska finnas ett system som gör det möjligt att spåra och följa livsmedel genom alla stadier i livsmedelskedjan.
 • Har ett lager eller fysisk butik, ska rutiner för hygien samt den egna kontrollen uppfylla de krav som annan livsmedelsverksamhet ska följa.

Exempel på e-handel är försäljning via:

 • Webbplats
 • Sociala medier, till exempel Facebook och Twitter
 • Elektroniska marknadsplatser, till exempel Blocket och Tradera
 • Appar
 • E-post
 • SMS

Kontaktuppgifter vid e-handel

Vid e-handel måste det alltid finnas kontaktuppgift till ansvarigt livsmedelsföretag på hemsidan enligt e-handelslagen (2005:562). Det är Konsumentverket som har kontrollansvar för lagen.

Information och märkning av e-handelsvaror

När du säljer livsmedel på distans är informationen och märkningen om produkten särskilt viktig. Den information som finns på din webbplats är helt avgörande för att konsumenterna ska kunna göra medvetna val. Livsmedelsinformation omfattar både text på förpackningen och den text du publicerat på en webbsida, i sociala medier eller i en broschyr i anslutning till de produkter du säljer. Huvudregeln är att informationen ska vara på svenska för produkter som säljs till kunder i Sverige.

Information som ska lämnas till kunden innan köpet

När en kund beställer livsmedel via en butiks webbplats anses köpet avslutat när kunden har lagt sin vara i sin virtuella varukorg, det vill säga när kunden har bestämt sig för att gå vidare med köpet.

När färdigförpackade livsmedel säljs till slutkonsument genom e-handel, ska all obligatorisk livsmedelsinformation, utom datummärkning, finnas tillgängliga innan köpet avslutas Hållbarhetsdatum ska finnas på produkten vid leverns. Se artikel 14.1.a i förordning (EU) nr 1169/2011.

Datummärkning

Datummärkningen, tillsammans med övriga uppgifter, måste finnas på förpackningen när varan levereras till konsumenten. Syftet är att konsumenten ska få tillgång till samma information vid distansförsäljning som vid köp i en livsmedelsbutik.

Försäljning av oförpackade livsmedel

Precis som när färdigförpackade livsmedel säljs via e-handel, ska informationen för livsmedel som inte är färdigförpackade lämnas innan köpet avslutas och vid leverans.

Det ställs dock andra krav vilken information som ska lämnas och vilken märkning som krävs:

 • Vid köptillfället ska kunden kunna få information om allergena ingredienser enligt bilaga II i förordning (EU) nr 1169/2011. Informationen kan lämnas skriftligt eller muntligt.
 • Om kunden frågar ska även obligatorisk information kunna anges för livsmedel, undantaget är hållbarhetsdatum, kunna anges
 • När maten levereras ska det vara möjligt för kunden att få samma information som vid beställningen och dessutom uppgift om hållbarhetsdatum.

Läs mer på Livsmedelsverkets sida

Import och export av e-handelsvaror

Om ditt företag importerar livsmedel från ett land utanför EU kan det finnas speciella regler. I vissa fall krävs gränskontroll och en del livsmedel får inte tas in i Sverige alls. Dessa regler kan ändras med kort varsel. Det är ett omfattande regelverk och du hittar all information via Importguiden.

Ska du exportera livsmedel gäller förutom svenska regler även det mottagande landets regler.
Läs mer på Livsmedelsverkets sida om export och import - Importguiden
Läs mer på Livsmedelsverkets sida om handel inom EU.

Livsmedelskontroll

Miljöförvaltningens livsmedelsavdelning kontrollerar att ditt livsmedelsföretag lever upp till kraven i livsmedelslagstiftningen. Kontrollen kan till exempel omfatta rutiner, dokumentation och information på webbplatsen. För att kunna göra det behöver inspektören tillträde till företagets lokaler för att kontrollera och eventuellt ta prover. Om du inte har någon lokal kan kontrollen ändå göras på till exempel ditt kontor eller digitalt. Tänk på att kontrollen kan vara både föranmäld och oanmäld. Läs mer

sv