$left
$middle

För lärare inom externt upphandlad vuxenutbildning

Du som är lärare inom någon av Malmö stads externt upphandlade verksamheter inom vuxenutbildningen ska skicka in närvarorapportering och betygsrapportering via plattformen Dexter.

Nedan finns instruktioner för hur du som lärare steg-för-steg närvarorapporterar och betygsrapporterar i Dexter. Mer djupgående handböcker finns att tillgå från systemets leverantör (IST).

Närvarorapportering

Betygsrapportering

Kontakta oss

sv