$left
$middle

Arbetsförmedlingen och Malmö stad – sida för samarbete

Välkommen till den gemensamma sidan för samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad. Här synliggör vi våra samverkansformer och samlar information om gemensamma rutiner på ett ställe.

Genom samverkan ökar vi tillsammans möjligheterna för Malmöbor att komma till självförsörjning. Den strategiska överenskommelsen (SÖK) är det styrande dokument utifrån vilket samarbetet mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen definieras och utvecklas. I de lokala överenskommelserna (LÖK) konkretiseras arbetet riktat mot olika målgrupper. Utöver arbetet inom dessa LÖK:ar sker samverkan dagligen mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad för att stödja Malmöbor i deras väg mot arbete eller studier.

Utvecklingsförslag

Om du har utvecklingsförslag kring sidan, saknar någon arbetsprocess eller om du har någon annan feedback kring sidan så tas din input tacksamt emot via någon av kontaktpersonerna:

Malmö stad
Ulrika Määttä Lagerlöf,
ulrika.maatta-lagerlof@malmo.se

Jens Alfreds,
jens.alfreds@malmo.se

Arbetsförmedlingen
Julia Gustafsson,
julia.gustafsson@arbetsformedlingen.se

Kontaktinformation och länkar

sv