$left
$middle

Kommuninsats (SKAT 15)

Beskrivning

De ungdomar (ålder 16–25) som i samverkan med Ung Malmö och socialtjänsten bedömts i första hand behöva arbetsförberedande insatser genom kommunala aktiviteter sätts i sökandekategori 15 (Kommuninsats). Det innebär att de inte behöver aktivitetsrapportera och men behöver ha en planering på Arbetsförmedlingen (handlingsplan). Det innebär att Arbetsförmedlingen ska dokumentera den överenskomna planeringen med kommunen på arbetsmarknadsavdelningen (Ung Malmö) eller med socialtjänsten. Uppföljningsansvaret ligger på arbetsmarknadssekreterare Ung Malmö. Det vill säg: arbetsmarknadssekreteraren ska meddela samverkande arbetsförmedlare angående eventuella förändringar i ungdomens situation.

Målgrupp

Ungdomar 16-25 år som är inskrivna på Arbetsförmedlingen men som för tillfället har aktiviteter som kommunen ansvarar för. Kommunen dvs. socialtjänsten eller arbetsmarknadsavdelningens (Ung Malmö) arbetsmarknadssekreterare har därmed också uppföljningsansvar.

Rutinbeskrivning

Kontaktinformation och länkar

sv