$left
$middle

Samverkansforum – LÖK unga

Beskrivning

Samverkansplattformen Ung Malmö har tre olika samverkansforum, se nedan. Respektive forum har sitt eget syfte och arbetsprocess.

Målet med samverkansforumen är att skapa snabba, tydliga och smidiga ingångar till varandras verksamheter.

Målgrupp

De Malmöbor i åldersgruppen 16–29 år som för sin etablering i arbetslivet bedöms ha behov av stöd och insatser från både Malmö stad och Arbetsförmedlingen.

Rutinbeskrivning

Kontaktinformation och länkar

sv