$left
$middle

FRAM

Beskrivning

FRAM är ett Finsam-projekt med beviljad finansiering till 231231. Verksamheten delfinansieras av Finsam och sker i samverkan mellan Försäkringskassan, Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Malmö stad. Syftet är att skapa en förrehabiliterande och arbetslivsinriktad insats med tydlig riktning mot arbete och/eller studier.

Målgrupp

Malmöbor med självupplevd eller dokumenterad psykisk ohälsa som inte kan ta del av samverkansparternas ordinarie utbud av arbetsmarknadsinsatser och behöver ett stort anpassat stöd för att närma sig arbetsmarknaden.

Tänk på att:

  • Personer som deltar skall ha en grundläggande kunskap i svenska. Ska kunna ha möte utan tolk.
  • Personer som deltar skall inte ha behov av habilitering för intellektuell funktionsnedsättning, d.v.s. det skall finnas en möjlig progression mot ett arbetsliv inom den tidsram som erbjuds för deltagande i projektet.
  • Personer som, utöver en psykisk ohälsa, har somatiska sjukdomar kan utifrån bedömning tas emot i projektet.
  • Personer som deltar skall ej ha ett pågående missbruk.
  • Insatsen utreder inte ohälsa, vilket innebär att de individer som har behov av underlag för exempelvis sjukersättning eller annan planering än mot ett arbetsliv ej tillhör målgruppen.

Rutinbeskrivning

Följ de rutiner som finns internt på Arbetsförmedlingen eller Malmö stad.

Kontaktpersoner

Malmö stad

Jonas Feldt,
jonas.feldt@malmo.se

Arbetsförmedlingen

Linda Sjöholm-Jung,
linda.sjoholm-jung@arbetsformedlingen.se

Kontaktinformation och länkar

sv