$left
$middle

Samhällsorientering

Beskrivning

Samhällsorientering är en kurs om det svenska samhället för individer som nyligen flyttat till Sverige.

Samhällsorienteringskursen i Malmö är 100 timmar. Kursen genomförs delvis inom egen regi genom Integrationscenter och delvis genom samhälls- och hälsokommunikatörer via regional överenskommelse med Länsstyrelsen. Kursen består av fyra delkurser som är förlagda eftervarandra utan pauser. En kurs tar vanligtvis 8 veckor att genomföra men i vissa fall kan den vara längre beroende på antal timar/dagar per vecka.

Målgrupp

Samhällsorienteringen är för individer som är mellan 18 och 64 år och som nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige.

Rutinbeskrivningar

Anmälan

Anmälan till samhällsorientering görs av Integrationscenter och Arbetsförmedlingen via det administrativa systemet Advenis. Anmälningar kan även göras via samhällsorienteringens webbsida.

Kontaktinformation och länkar

sv