$left
$middle

KRAMI

Beskrivning

Krami är en samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Malmö stad och Kriminalvården. Insatsen riktar sig till personer från 18 år som har svårigheter att ingå i det sociala samspel som är en förutsättning för att finna, få och behålla ett arbete. På Krami arbetar vi i enlighet med konsekvenspedagogiken.

Målgrupp

Deltagare i Krami är företrädesvis aktuella hos samtliga tre aktörer. Med aktuell avses att deltagaren är

  • föremål för kriminalvårdspåföljd
  • saknar arbete och är arbetssökande genom Arbetsförmedlingen
  • är aktuell inom socialtjänsten.

Krami är och ska vara frivilligt för deltagande. Frivilligheten är nyckeln till att vilja göra en livsstilsförändring.

Rutinbeskrivningar

Hör av er till oss om ni har frågor om hur verksamheten fungerar eller vill veta mer om hur man ansöker om en plats ifall en kund vill söka sig till Krami.

Krami har ett öppet informationsmöte man kan besöka (både kunder och medarbetare) varje torsdag kl. 13.30 på Barkgatan 11 våning 5.

Kontaktpersoner

Malmö stad

Mikael Andersson, Mikael.2.andersson@malmo.se

Arbetsförmedlingen

Tomas Torfgård, tomas.torfgard@arbetsformedlingen.se

Malin Öhrbom, malin.ohrbom@arbetsformedlingen.se

Kontaktinformation och länkar

sv