$left
$middle

Introduktionsjobb

Beskrivning

Ett introduktionsjobb är ett jobb hos en privat eller offentlig arbetsgivare, där arbetssökande får en chans att komma in i arbetslivet. Den som anställer individen får samtidigt ett bidrag till din lön.

Ett introduktionsjobb kan vara antingen en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning. Individen kan också ha ett introduktionsjobb på deltid om hen har permanent nedsatt arbetsförmåga.

Den arbetssökande kan kombinera introduktionsjobbet med utbildning, till exempel en yrkesinriktad kurs, gymnasiestudier för att få gymnasieexamen, studier i svenska eller annan lämplig kompletteringsutbildning.

Målgrupp

För att deltagaren ska ha rätt till introduktionsjobb måste något av följande uppfyllas:

  • deltar i jobb- och utvecklingsgarantin
  • deltar i jobbgaranti för ungdomar sedan minst 200 dagar som det kan lämnas ersättning för
  • är nyanländ, fyllt 20 år samt deltar i etableringsprogrammet alternativt har varit anvisad till etableringsprogrammet någon gång under de senaste 12 månaderna
  • är nyanländ, fyllt 20 år och inom de senaste 36 månaderna ha fått uppehållstillstånd eller uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EU/EES-medborgare.

Rutinbeskrivning

Kontaktinformation och länkar

sv