$left
$middle

Jobbspår

Beskrivning

Jobbspår är en paketering av utbildning och insatser som gör arbetssökande anställningsbara hos en arbetsgivare. Insatsen utgår alltid från arbetsgivarens rekryteringsbehov genom att matcha först och rusta sen.

Jobbspår är en fördjupad samverkan mellan arbetsgivare, kommun och arbetsförmedling. Det innebär att arbetsgivaren, Malmö stad och Arbetsförmedlingen tillsammans sätter ihop olika moment/kedjor av insatser som på ett smart sätt skapar en effektiv process av olika kompetenshöjande insatser och stödåtgärder. Målsättningen är alltid att korta vägen till arbete och egenförsörjning för individen och möta arbetsgivarens rekryteringsbehov.

Målgrupp

Målgruppen är personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och bedöms ha behov av extra stöd. En prioriterad målgrupp är försörjningsstödstagare och utrikesfödda.

Rutinbeskrivning

Personal kommer fortlöpande att få information och/eller inbjudan till olika former av digitala möten. Information om nya jobbspår skickas ut när det är aktuellt. Jobbspårsgruppen arbetar aktivt med olika företag för att marknadsföra jobbspårsmodellen.

Har du idéer och kontakter som kan leda till nya spännande jobbspår är du välkommen att kontakta oss.

Jobbspårsgruppen i Malmö består av:

Rose-Marie Gudmundsson, Af

Katarina Sigrell, Af

Natalie Makdessi Sonar, Malmö stad

Sarah Stuivers Franck, Malmö stad

Kontaktpersoner

Malmö stad

Sarah Stuivers Franck, sarah.stuiversfranck@malmo.se

Arbetsförmedlingen

Rose-Marie Gudmundsson,
rose-marie.gudmundsson@arbetsformedlingen.se

Kontaktinformation och länkar

sv