$left
$middle

Karriärvägledning (KVL)

Beskrivning

Karriärvägledning är en tjänst för arbetssökande som har behov av vägledning och stöd för att hitta en hållbar väg till arbete. Tjänsten pågår i 40 arbetsdagar och utförs av leverantörer.

Under tjänsten får deltagarna reflektera över var på arbetsmarknaden deras kompetenser och förmågor kommer till sin rätt. De ska med stöd från leverantören komma fram till vilka steg de behöver ta för att nå målet arbete, exempelvis via studier. Varje deltagare ska också göra en karriärplan som ska innehålla information om vilka steg hen behöver ta för att nå sitt mål.

Målgrupp

Målgruppen för KVL är arbetssökande som

  • är inskrivna som arbetssökande på Arbetsförmedlingen
  • behöver karriärvägledning och stöd i att hitta en realistisk inriktning utifrån sina egna förutsättningar och omvärldens krav.

Tjänsten är tillgänglig för alla oavsett språknivå.

Rutinbeskrivning

Intresseanmälan till KVL kan göras via samverkansforumen:

Kontaktinformation och länkar

sv