$left
$middle

Arbetssökande med förhinder (SKAT 14)

Beskrivning

Inskrivna på Arbetsförmedlingen registreras i en sökandekategori. Koden ska motsvara den arbetssökandes faktiska situation i fråga om sysselsättning och möjlighet att söka och ta arbete. Förkortningen för sökandekategori är skat.

Skat 14 står för arbetssökande med förhinder. Att registreras i sökandekategori 14 kan påverka rätten till förmåner, ersättningar och stöd som andra myndigheter beslutar om.

Målgrupp

Arbetssökande som vid tillfället är förhindrad att aktivt söka och/eller omgående tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete. Exempel:

  • Sjukskrivning
  • Pågående missbruk
  • Behandling via vården
  • Pågående studier som sökande ej är redo att bryta om man blir erbjuden arbete
  • Föräldraledighet som inte kan avbrytas eller kombineras med arbete

Rutinbeskrivningar

Ärenden lyfts och behandlas på samverkansforum.

Kontaktinformation och länkar

sv