$left
$middle

Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)

Beskrivning

Att genom ett vägledande förhållningssätt motivera deltagare som har kort utbildningsbakgrund till fortsatta studier på grundläggande nivå eller gymnasienivå.

Deltagaren får chansen att prova på att studera och träna studieteknik med inriktning på kärnämnena samhällskunskap, engelska, svenska och matematik. Kursen innehåller även fördjupad vägledning som ger en möjlighet för deltagaren att fundera på om hen ska satsa på studier och lägga en studieplan. På folkhögskolan är gruppen viktig och det finns tid för samtal och erfarenhetsutbyte. Hur kursen är upplagd är olika beroende på skolans profil och deltagarens behov och önskemål. Till exempel erbjuder Sankta Maria Folkhögskola särskilda kurser och praktiska aktiviteter för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Malmö.

Målgrupp

Arbetssökande från 16 år som inte har fullständiga betyg från grund- eller gymnasieskolan.

Språknivå
En riktlinje är en språknivå på minst SFI C. Det finns möjlighet att diskutera språknivån med respektive folkhögskola utifrån deltagarens behov. Det finns två folkhögskolor som tar emot mycket språksvaga samt analfabeter.

Praktisk information
Startdatum: Det finns flera kursstarter under terminerna.

Omfattning: Kursen pågår i tre månader. Aktiviteten är på heltid med 20 lärarledda timmar/vecka. En person med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga eller som har behov av mer tid i insatsen kan anvisas två gånger.

Rutinbeskrivning

Kontaktinformation och länkar

sv