$left
$middle

Arbetsträning

Beskrivning

Arbetsträning innebär att deltagaren, under handledning, deltar i arbetet på en arbetsplats. Deltagaren ska få möjlighet att i anpassad form genomföra arbetsuppgifter utan krav på produktivitet. Arbetsträning är lämplig för deltagare som behöver träning i arbetslivets villkor, men där det kan finnas oklarheter angående den arbetssökandes förmåga att arbeta och fungera på en arbetsplats.

Målgrupp

Arbetsträning är en insats som kan användas för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgarantin för ungdomar och etableringsprogrammet.

Rutinbeskrivningar

Om det är aktuellt med arbetsträning så behöver Arbetsförmedlingen göra en arbetsmarknadspolitisk bedömning om att insatsen är aktuell. Därefter kan Arbetsförmedlingen skriva ut en överenskommelse om arbetsträning. Informera deltagaren om att lämna/skicka den ifyllda överenskommelsen till Arbetsförmedlingen. Ange startdatum minst två veckor fram då det kan ta två-tre veckor innan Arbetsförmedlingen kan ta beslut. Stäm av med deltagaren för att säkerställa att Arbetsförmedlingen tagit beslut.

Kontaktinformation och länkar

sv