$left
$middle

Arbetspraktik

Beskrivning

Syftet med arbetspraktik är att deltagaren ska få praktiska erfarenheter av ett arbete och därigenom förbättra sin ställning på arbetsmarknaden genom den nya eller fördjupade kompetensen som arbetspraktik ger. Insatsen kan användas för att ge deltagaren yrkesorientering, yrkespraktik, arbetslivserfarenhet eller för att behålla och stärka yrkeskompetensen. Arbetspraktiken kan även vara ett sätt för deltagaren att få ett fotfäste hos en arbetsgivare inför en anställning eller användas som förberedelse för den som vill starta eget.

Om personen har behov av anpassning och/eller extra stöd på arbetsplatsen så se Arbetsträning.

Målgrupp

Grundförutsättningarna är att deltagaren ska vara arbetslös eller riskera att bli arbetslös. Normalt ska deltagaren ha fyllt 25 år, men med följande undantag:

 • unga med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
 • personer som har deltagit i insatser enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare under den maximala tiden
 • den som står långt ifrån arbetsmarknaden (fyllda 18 år)
 • deltagare i jobbgaranti för ungdomar, jobb- och utvecklingsgarantin och etableringsprogrammet.

  Behöver deltagaren ytterligare yrkessvenska inom branschen? Se information om yrkessvenska B.

 • Rutinbeskrivningar

  Om det är aktuellt med arbetspraktik så behöver Arbetsförmedlingen göra en arbetsmarknadspolitisk bedömning om att insatsen är aktuell. När Arbetsförmedlingen ger klartecken om praktik så läggs aktiviteten Föreslå praktikplats in i deltagarens planering på mina sidor. Klicka på länken i planeringen och fyll i uppgifter om praktikplatsen (deltagaren måste vara inloggad med bank-id). Vänligen se viktig information i bildspelet ”fördjupad information”:

  Fördjupad information Powerpoint, 1.8 MB.

  Om deltagaren saknar e-legitimation eller inlagd aktivitet praktik på mina sidor kan hen kontakta sin lokala förmedling för att få blanketten Föreslå praktikplats/få aktiviteten inlagd på Mina sidor. Arbetssökande med skyddade personuppgifter kan inte lämna in ett förslag om praktikplats på Mina sidor utan behöver få blankett Föreslå praktikplats. Läs i den ”fördjupade informationen” för deltagare som inte kan använda digitala kanaler för att lämna in arbetspraktik. Processer för att använda blankett finns beskrivet.

  Ange praktikstart minst två veckor fram då det kan ta två-tre veckor innan Arbetsförmedlingen kan ta beslut. Stäm av med deltagaren så att vi vet om Arbetsförmedlingen tagit beslut.

  Kontaktinformation och länkar

  sv