$left
$middle

Nystartsjobb

Beskrivning

Nystartsjobb är en chans för individer att komma tillbaka igen till arbete efter att varit borta från arbetslivet en längre tid. Den som anställer individen får samtidigt ett bidrag till individens lön. Nystartsjobb kan vara antingen en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning på hel- eller deltid.

Målgrupp

Personer som varit arbetslösa eller som är nyanlända i Sverige som deltar i etableringsprogrammet. Samt också uppfylla något av följande.

Individen har fyllt 25 år och under minst 12 av de senaste 15 månaderna har

 • varit arbetslös och anmäld som arbetssökande hos oss eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program
 • fått sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning
 • fått försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd av kommunen och samtidigt varit arbetslös.

Individen har fyllt 20 år men inte 25 och under minst 6 av de senaste 9 månaderna har

 • varit arbetslös och anmäld som arbetssökande hos oss eller
 • deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program
 • fått sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning
 • fått försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd av kommunen och samtidigt varit arbetslös.

Individen har också möjlighet till nystartsjobb om hen har fyllt 20 år och

 • är nyanländ och deltar etableringsprogrammet
 • är nyanländ och har under de senaste 36 månaderna fått uppehållstillstånd eller uppehållskort som familjemedlem till en EU/EES-medborgare
 • deltar i jobb- och utvecklingsgarantin
 • har dömts till fängelse och beviljats vistelse utanför anstalten eller är villkorligt frigiven men utan att ha fullgjort ett år av prövotiden.

Rutinbeskrivning

Kontaktinformation och länkar

sv