$left
$middle

Krami – vägen ur kriminalitet och mot arbete

Krami vänder sig till dig som tidigare levt ett liv präglat av kriminalitet och/eller missbruk men som nu vill ha en livsstilsförändring. Vi hjälper dig på vägen mot ett liv utan missbruk och mot arbete eller studier.

För att kunna delta i Krami krävs det att du

  • är minst 18 år gammal
  • vill ha en livsförändring som innebär att säga nej till kriminalitet och missbruk
  • har ett stabilt boende i Malmö
  • ordnat med eventuell barnomsorg.

Om Krami

Kramis mål är att du som deltar i programmet ska finna, få och behålla ett arbete, leva ett liv fritt från kriminalitet och att du ska bli delaktig i nya sociala sammanhang, samt bli självförsörjande.

Vi som jobbar på Krami är anställda av antingen Malmö stad, Arbetsförmedlingen eller Kriminalvården. Vi jobbar tillsammans som ett team och vårt gemensamma mål är att stötta och vägleda dig på din väg ut på arbetsmarknaden och mot en trygg social förankring i Malmö.

Krami kommer stötta dig så länge du behöver oss och vi garanterar dig arbete om du är beredd att göra allt som krävs för att förverkliga dina mål.

Krami-programmet

Krami-programmet startar med en två veckors kurs för att förbereda dig på att komma in på arbetsmarknaden. Under kursen får du en ökad förståelse för dina kunskaper och erfarenheter i relation till yrken, utbildningar och arbetsmarknad. Därefter får du individuell vägledning mot ett arbete. Genom Krami får du även vägledning mot studier om studier är ditt mål.

Om du väljer att fokusera på arbete får du vanligtvis praktisera efter vägledningen. Syftet med praktiken är att du ska få möjlighet att visa för en arbetsgivare att du är anställningsbar så att praktiken så snart som möjligt leder till en anställning.

Under praktiken och anställningen kommer Krami fortsätta stötta dig genom att ha tät kontakt med både dig och din arbetsgivare. Även du som studerar kan vara fortsatt inskriven för att få stöd i att fullfölja dina studier.

Dessutom har du möjlighet att delta i Kramis sociala aktiviteter på kvällstid och helger.

Kontakt

Om du vill veta mer om Krami-programmet kan du kontakta oss på telefon 040-34 00 40 eller komma på vår öppna informationsträff varje torsdag klockan 13.30.

Vi finns på Barkgatan 11, våning 5 i Malmö.

sv