$left
$middle

Stöd till boende

Verksamheten Bosocialt stöd ger råd och individanpassat stöd för att du själv ska kunna komma till ett boende eller behålla ditt boende. Du kan också få hjälp för att komma vidare till egen bostad eller annan form av boende.

Vi erbjuder stöd till dig som

  • vill ha råd och stöd kring boendet där du bor just nu
  • vill få en översikt på din ekonomi och skulder
  • behöver vägledning i att söka stöd för missbruk och psykisk ohälsa
  • behöver stöd vid kontakt med myndigheter och andra instanser
  • behöver information om vad samhället kan göra för dig, dina rättigheter och vart du kan vända dig om du har det svårt och jobbigt.

Viktigt att tänka på
Vi har inga bostäder att ge dig och vi kan inte söka bostad åt dig. Men vi kan ge dig stöd för att själv kunna söka bostad.

Fem rådgivningssamtal

Du kan få upp till fem samtal med oss där vi går igenom din situation och ger dig råd. Du bokar samtal genom att ringa socialtjänsten.

Om du behöver mer stöd

Behöver du mer stöd behöver du ett beslut från socialtjänsten. Om du redan har kontakt med en socialsekreterare kan du höra av dig till hen. Om inte hör du av dig till socialtjänsten i ditt område.

Läs mer

Kontakta oss

sv