$left
$middle

Ekonomiskt bistånd till utländska medborgare

Personer som har uppehållstillstånd eller bedöms ha uppehållsrätt i Sverige har samma rättigheter som svenska medborgare när det gäller ekonomiskt bistånd. Nordiska medborgare ska också behandlas på samma sätt som svenska medborgare enligt överenskommelsen Nordiska konventionen.

Personer som saknar uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige har inte rätt till bistånd annat än i akuta situationer, oftast i form av bistånd till hemresa.

Socialtjänsten meddelar inte polis eller andra statliga myndigheter när en person som saknar rätt att vistas i Sverige har kontakt med socialtjänsten. Det skulle bryta mot offentlighets- och sekretesslagen. Om polisen däremot begär uppgift om en person hos socialtjänsten som behövs för att verkställa ett beslut om avvisning eller utvisning, så är socialtjänsten enligt lag skyldig att lämna ut uppgiften.

Läs mer

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv