$left
$middle

Så beräknas ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd till din försörjning beräknas utifrån en riksnorm som beslutas av regeringen inför varje nytt kalenderår. Utöver riksnormen beräknas ekonomiskt bistånd utifrån dina kostnader.

Utöver riksnormen beräknas ekonomiskt bistånd utifrån dina kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. Biståndet beräknas även utifrån familjeförhållanden (om du har barn eller är gift till exempel).

Boendekostnad

I samband med ansökan om ekonomiskt bistånd gör socialtjänsten en bedömning om du har en skälig boendekostnad. Har du en hög boendekostnad som gör det svårt att få egna inkomster att räcka till kan socialtjänsten begära att du söker och flyttar till en billigare bostad. Utgångspunkten för skälig kostnad för boende är vad en låginkomsttagare på orten normalt kan kosta på sig.

Provberäkning

På Socialstyrelsens webbplats kan du göra en mycket förenklad beräkning för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd. Observera att uträkningen inte är en ansökan och att det inte är säkert att du har rätt till det beloppet som uträkningen ger.

Kontakta oss

sv