$left
$middle

Om du behöver hjälp med att försörja dig själv eller din familj kan du söka ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag). Här kan du läsa om hur du ansöker och vilka regler som gäller.

sv