$left
$middle

Ekonomiskt bistånd

Du kan söka ekonomiskt bistånd, som ibland kallas socialbidrag eller försörjningsstöd, om du saknar eller inte har tillräckliga medel till din försörjning. Du ansöker om ekonomiskt bistånd månadsvis.

Kontakt

Telefontider:

  • Måndag, onsdag, torsdag och fredag klockan 9.00–11.00 och 13.00–14.00
  • Tisdagar klockan 13.00–14.00
  • Stängt på helgdagar

Telefonnummer:

040-34 59 69

Om du är gift, registrerad partner eller bor som sambo behöver ni göra en gemensam ansökan. Det är först om ni tillsammans saknar tillräckligt med pengar för er gemensamma försörjning som ni kan ha rätt att få ekonomiskt bistånd.

Om det finns barn i hushållet tas särskild hänsyn till barnets bästa.

Vad som ingår i ekonomiskt bistånd

Du kan söka ekonomiskt bistånd för löpande kostnader som uppehälle och hyra eller för en engångskostnad så som tandvård.

Ekonomiskt bistånd består av två delar:

  • försörjningsstöd
  • bistånd för livsföringen i övrigt.

Hjälp till självförsörjning

Du som söker ekonomiskt bistånd får även hjälp till självförsörjning. Det innebär att socialsekreterare ger råd och stöd för att du ska kunna finna en planering som leder till att du kan försörja dig med egna inkomster.

Du förväntas följa planeringen

Den planering du och din socialsekreterare kommer överens om förväntas du följa. Det kan innebära att aktivt söka arbete eller att delta i planering med arbetsmarknadsavdelningen, Arbetsförmedlingen eller din skola med mera. Du förväntas även regelbundet närvara på besök tillsammans med din socialsekreterare.

Om du har nedsatt arbetsförmåga

Du som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom behöver ha en aktiv kontakt med sjukvården och informera din socialsekreterare om ditt hälsotillstånd. Detta gäller även om du har andra hinder som gör att du inte kan arbeta.

Boendekostnad

I samband med ansökan om ekonomiskt bistånd gör socialtjänsten en bedömning om du har en skälig boendekostnad. Har du en hög boendekostnad som gör det svårt att få egna inkomster att räcka till kan socialtjänsten begära att du söker och flyttar till en billigare bostad. Utgångspunkten för skälig kostnad för boende är vad en låginkomsttagare på orten normalt kan kosta på sig.

Ansök om ekonomiskt bistånd

Är det första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd behöver du kontakta mottaget för ekonomiskt bistånd. Du kan inte göra en digital ansökan innan du har fått kontakt med en socialsekreterare.

Telefontider:

  • Måndag, onsdag, torsdag och fredag klockan 9.00–11.00 och 13.00–14.00
  • Tisdagar klockan 13.00–14.00
  • Stängt på helgdagar

Telefonnummer:

040-34 59 69

Beslut om bistånd

Beslut om ekonomiskt bistånd gäller en månad i taget. Det innebär att du behöver lämna in en ny ansökan och att en ny utredning om rätten till bistånd görs varje månad. Om du har barn behöver barnomsorg vara ordnad.

Ansök om fortsatt ekonomiskt bistånd

Om du redan har kontakt med en socialsekreterare i Malmö stad, är över 18 år och vill ansöka om fortsatt ekonomiskt bistånd kan du göra det genom att lämna in en digital ansökan (klicka på den gröna knappen nedan) eller genom att fylla i en ansökan som finns i receptionen på ditt socialkontor.

Du behöver inte lämna in några handlingar tillsammans med din ansökan, men du behöver spara dina fakturor och kvitton för att kunna redovisa dem om du blir utvald till en ekonomisk avstämning, det vill säga en kontroll.

Om det sker förändringar i din ekonomi

Du ska meddela din socialsekreterare om förändringar sker i ekonomin eller i dina personliga förhållanden då det kan påverka rätten till ekonomiskt bistånd. Exempel på sådana är familjeförändringar, bostadsbyte, förändringar i din sysselsättning, utlandsvistelser samt sjukhus- och institutionsvistelser.

Följ ditt ärende

Om du redan har kontakt med en socialsekreterare om ekonomiskt bistånd och vill följa ditt ärende kan du göra det via tjänsten nedan.

Inkomstintyg till Boplats Syd – om du söker bostad

Om du söker bostad via Boplats Syd och vill anmäla ditt intresse på en lägenhet måste du först ladda upp ett inkomstintyg på Boplats Syds hemsida. Du som har ekonomiskt bistånd kan ladda ner ett beslut om ekonomiskt bistånd från e-tjänsten Följ ditt ärende och sen ladda upp intyget till Boplats Syd.

Ekonomiskt bistånd till utländska medborgare

Nordiska medborgare ska behandlas på samma sätt som svenska medborgare enligt överenskommelsen Nordiska konventionen.

De som har uppehållstillstånd eller bedöms ha uppehållsrätt har samma rättigheter som svenska medborgare när det gäller ekonomiskt bistånd.

De som saknar uppehållstillstånd eller uppehållsrätt har inte rätt till bistånd annat än i akuta situationer, oftast i form av bistånd till hemresa.

Läs mer