$left
$middle

Socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd

Socialtjänstlagen styr kommunernas arbete med ekonomiskt bistånd. Lagen gäller i hela Sverige. Rätten till ekonomiskt bistånd regleras i socialtjänstlagen (2001:453), 4 kap.

Socialtjänsten har två huvuduppdrag:

  • Hjälp till självförsörjning. Detta innebär att socialsekreteraren ger råd och stöd för att tillsammans med den som söker ekonomiskt bistånd kunna finna en planering som leder till att hen kan försörja sig med egna inkomster.
  • Hjälp med försörjning. Detta innebär att socialtjänsten utreder rätten till ekonomiskt bistånd och ser till så att den som söker ekonomiskt bistånd har tillräckliga inkomster till dess att egna inkomster kan täcka försörjningen.

Om det finns barn i hushållet ska socialtjänsten ta särskild hänsyn till barnets bästa.

Hur biståndet beräknas

Ekonomiskt bistånd till försörjning beräknas utifrån en riksnorm som beslutas av regeringen. Riksnormen ska täcka kostnader för: livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, hälsa och hygien, telefon, dagstidning samt förbrukningsvaror som till exempel tvättmedel och hushållspapper.

sv