$left
$middle

Brukarundersökning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen deltar årligen i den nationella brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorgen som Sveriges kommuner och regioner (SKR) samordnar. Vid sidan av det så genomför förvaltningen enkäter i egen regi.

2022 genomfördes brukarundersökningen mellan den 12 september och den 2 oktober. Resultatet kommer i december.

Brukarnas synpunkter är en viktig del i uppföljningen av verksamhetens kvalitet. Frågorna som ställs i undersökningen handlar om tillgänglighet, information, bemötande, delaktighet, helhetsomdöme och förändring. 2022 har förvaltningen beslutat att lägga till frågor som rör barnperspektiv, tillgänglighet och samverkan. Resultatet används för att förbättra förvaltningens verksamhet.

Resultat brukarundersökning 2021

Den senaste brukarundersökningen genomfördes 4–22 oktober 2021.

Här kan du se resultaten. Välj länken till det område du är intresserad av:

sv