$left
$middle

Handbok för drogförebyggande arbete

Här hittar du som arbetar med ensamkommande barn och unga en handbok för drogförebyggande arbete. Handboken har tagits fram för att på ett effektivt sätt kunna sprida erfarenheter och kunskaper. 

Ladda ner: Handbok PID – Preventiva insatser mot droger Pdf, 1 MB.

Filmen nedan är ett komplement till handboken. Mycket av informationen som återges i filmen går att läsa vidare kring i handboken. I utbildningsfilmen finns också ett avsnitt kring olika drogers kännetecken och skadeverkningar som inte återges i handboken.

Kontaktinformation

sv