$left
$middle

Information om socialtjänsten och LVU på olika språk

Här har vi samlat information och länkar om socialtjänstens arbete med barn, unga och familjer.

Svensk socialtjänst arbetar för att barn ska få sina rättigheter och behov tillgodosedda. Den stora merparten av den hjälp som socialtjänsten erbjuder och beslutar om är frivillig och genomförs i samarbete med barn och föräldrar. Utgångspunkten för socialtjänsten är att stötta familjen.

Vill du veta mer om socialtjäntens arbete i Malmö stad kan du ladda ner detta faktablad:

Information på olika språk

På socialstyrelsen.se finns samlat material översatt till flera språk riktat till vuxna och ungdomar som kommer i kontakt med socialtjänsten.

Andra sidor med information om socialtjäntens arbete