$left
$middle

Socialtjänst

Alla människor som befinner sig i en svår och utsatt
situation kan vända sig till socialtjänsten. Här utreds ärenden som rör barn och familj, boende, hemlöshet, försörjning, missbruk, hot och våld.

Socialtjänsten har som uppdrag att ge stöd och hjälp till invånare som behöver det i Malmö stad. Alla människor kan söka hjälp hos socialtjänsten genom att göra en ansökan eller en anmälan. Varje ärende som kommer in handläggs av en socialsekreterare som utreder behovet och gör en bedömning av stödinsatser utifrån rådande lagstiftning.

Socialtjänsten har fem kontor som har ansvar för olika områden i Malmö.

Socialtjänstens insatser

De insatser som socialtjänsten erbjuder kan se olika ut beroende
på vem man är och vilka problem man har.

Man kan kontakta socialtjänsten om man exempelvis

Läs mer