$left
$middle

Förvaltningsledning

Här hittar du kontaktuppgifter till arbetsmarknads- och socialförvaltningens direktör och avdelningschefer.

Kontaktuppgifter

Förvaltningsdirektör

Britt-Marie Pettersson

E-post: britt-marie.pettersson@malmo.se

Telefon: 040-34 63 70, 0766-28 14 35

Avdelningschef arbetsmarknad – Vaktant

Avdelningschef ekonomiskt bistånd och boende

Rikard Vroland

E-post: rikard.vroland@malmo.se

Telefon: 040-34 55 41, 0721-64 55 10

Avdelningschef boende, tillsyn och service

Rebecca Bichis

E-post: rebecca.bichis@malmo.se

Telefon: 072-181 08 92

Avdelningschef individ och familj utredning

Sara Kleijsen Åhlander

E-post: sara.kleijsenahlander@malmo.se

Telefon: 040-34 56 36, 0734-43 20 68

Avdelningschef individ och familj insats

Anna von Reis

E-post: anna.von-reis@malmo.se

Telefon: 040-34 38 70

Ekonomichef

Johanna Elfsberg

E-post: luisa.hansson@malmo.se

HR-chef

Karolina Larsson

E-post: karolina.larsson3@malmo.se

Telefon: 0766-401693

Avdelningschef hållbarhet, kvalitet och nämnd

Truls Hallin

E-post: truls.hallin@malmo.se

Avdelningschef kommunikation och digitalisering

Sofie Rolf

Telefon: 0729-63 48 93

E-post: sofie.rolf@malmo.se

sv