$left
$middle

Förvaltningsledning

Här hittar du kontaktuppgifter till arbetsmarknads- och socialförvaltningens förvaltningsledning.

Förvaltningsdirektör

Britt-Marie Pettersson
E-post: britt-marie.pettersson@malmo.se
Telefon: 040-34 63 70, 0766-28 14 35

Avdelningschef, verksamhetsområde arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd

Sara Kleijsen Åhlander
E-post: sara.kleijsenahlander@malmo.se
Telefon: 040-34 56 36, 0734-43 20 68

Avdelningschef arbetsmarknadsavdelningen

Marcus Eriksson
E-post: marcus.eriksson@malmo.se
Telefon: 0768-53 27 36

Avdelningschef ekonomiskt bistånd och boende

Rikard Vroland
E-post: rikard.vroland@malmo.se
Telefon: 040-34 55 41, 0721-64 55 10

Avdelningschef, verksamhetsområde boende, tillsyn och service

Rebecca Bichis
E-post: rebecca.bichis@malmo.se
Telefon: 072-181 08 92

Avdelningschef, verksamhetsområde individ och familj

Lene Cordes
E-post: lene.cordes@malmo.se
Telefon: 040-34 93 08, 0733-38 54 52

Avdelningschef utredning

Carina Opasiak
E-post: carina.opasiak@malmo.se
Telefon: 040-34 76 74, 0734-14 76 74

Avdelningschef insats

Anna von Reis
E-post: anna.von-reis@malmo.se
Telefon: 040-34 38 70

Ekonomichef

Luisa Hansson
E-post: luisa.hansson@malmo.se
Telefon: 0733-56 51 61

HR-chef

Karolina Larsson
E-post: karolina.larsson3@malmo.se
Telefon: 0766-401693

Kommunikationschef

Katja Ligneman
E-post: katja.ligneman@malmo.se
Telefon: 040-34 70 95, 0766-23 56 44

Avdelningschef strategiska avdelningen

Tillförordnad chef Katja Ligneman, kontaktuppgifter ovan.