Arbetsmarknads- och socialförvaltningens organisation

Här kan du läsa mer om förvaltningens organisation. Klicka på plustecknet för att läsa om varje område och avdelning.

Socialtjänsten är även uppdelad så att den finns lokalt på olika platser i staden. Socialtjänsten hjälper och stödjer vuxna, barn, ungdomar och familjer som befinner sig i utsatta situationer. Det kan röra sig om både social och ekonomisk hjälp.

Mer information och kontaktuppgifter till socialtjänsten

Senast ändrad: