$left
$middle

Begär ut en handling

Du har enligt offentlighetsprincipen rätt att begära ut allmänna handlingar från arbetsmarknads- och socialförvaltningen, där arbetsmarknads- och socialnämnden samt överförmyndarnämnden ingår.

Mer information om att ta del av Malmö stads allmänna handlingar

Hur begär jag ut en handling?

Begär ut en handling från arbetsmarknads- och socialförvaltningen genom att skicka ett e-postmeddelande till asf@malmo.se.

Tänk på att

  • beskriva så noga som möjligt vad det är för handling du vill ta del av
  • du i samband med din förfrågan har rätt att vara anonym.

Vi får aldrig fråga vem du är eller vad handlingen ska användas till. Undantaget är om vi behöver dessa uppgifter för att göra en sekretessprövning. Står det klart att det inte finns några uppgifter i handlingen som är sekretessbelagda ska den lämnas ut omgående.

Sekretess

Inom exempelvis socialtjänsten råder det stark sekretess, vilket innebär att uppgifter om en enskilds personliga förhållanden inte får avslöjas – om det inte står klart att uppgiften kan lämnas ut utan att den enskilde eller någon närstående lider men.

Om uppgifter i en handling är sekretessbelagda får de inte lämnas ut. Det är därför möjligt att du får ut en handling där delar av innehållet är överstruket. Om delar av innehållet är överstruket ska det alltid anges vilken paragraf i offentlighets- och sekretesslagen som ger stöd för vår bedömning.

Varför dröjer det ibland?

Hanteringen av en begäran om utlämning av en allmän handling ska ske skyndsamt och påbörjas alltid samma dag som begäran kommer in.
Ibland kan det däremot ta längre tid än så att få besked. Det kan handla om att det är många handlingar som begärts ut eller att innehållet i handlingarna innebär en svår sekretessprövning som tar tid. Vi arbetar alltid så fort vi kan och ger besked om utlämningen dröjer.

Kontakta oss

sv