$left
$middle

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden är den politiska nämnd
som ansvarar för arbetsmarknadsfrågor, socialtjänst och socialt arbete, lokalt geografiskt utvecklingsarbete och trygghetsfrågor i Malmö stad.

Arbetsmarknads- och socialnämnden består av tretton ledamöter och tretton ersättare. Ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden är Sedat Arif (S), förste vice ordförande är Joel Laguna (L) och andre vice ordförande är Helena Nanne (M).

Du kan kontakta förtroendevalda om du har frågor eller synpunkter på politiska beslut. Du kan dock inte begära ut handlingar från nämnden, det gör du via arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Handlingar och protokoll

För att du ska veta vad politikerna ska diskutera på mötet kan du titta på nämndens dagordning och beslutsunderlag på medborgarportalen. Där väljer du det datum du är intresserad av. Handlingar och protokoll från sammanträden som redan varit hittar du under fliken Tidigare.

Har du frågor kring nämndens arbete, ansvar, uppdrag och beslut kan du skicka e-post till asf@malmo.se eller ringa arbetsmarknads- och socialförvaltningen på 040-34 62 62.

Kontakta oss

sv