$left
$middle

Om beslut i ditt ärende hos socialtjänsten dröjer mer än sex månader

Om du har gjort en ansökan hos socialtjänsten och det har dragit ut på tiden kan du skicka in en begäran om att socialtjänsten tar ett beslut i ditt ärende. Du får begära beslut endast en gång under ett pågående ärende.

För att kunna begära att ett beslut ska tas krävs att

  • det har gått minst sex månader från det att ärendet inleddes
  • endast du som inlett ärendet begär beslut (ingen annan kan alltså begära det åt dig såvida det inte är en vårdnadshavare eller ombud)
  • begäran är skriftlig.

Skicka din begäran till:
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
205 80 Malmö
eller som e-postmeddelande till asf@malmo.se.

Efter att arbetsmarknads- och socialförvaltningen har mottagit din begäran kommer vi inom fyra veckor avgöra ärendet eller besluta att avslå din begäran.

sv