$left
$middle

Faderskap och föräldraskap

Om ett nyfött barns föräldrar inte är gifta med varandra måste föräldraskapet utredas vid barnets födelse.

Registrera föräldraskap hos Skatteverket från den 1 januari 2022

Från den 1 januari 2022 ska ni själva registrera föräldraskap på Skatteverkets hemsida mellan dag 1–14 efter barnets födelse med hjälp av Bank-ID. I samband med det digitala föräldraskapsbekräftelsen kan föräldrarna även anmäla gemensam vårdnad hos Skatteverket.

Om detta inte görs kommer socialnämnden ansvara för föräldraskapsutredningen från dag 15. Tänk på att modern ska vara folkbokförd i Malmö när barnet föds. Om inte modern är folkbokförd i Malmö så ska ni vända er till den kommun modern är eller kommer vara folkbokförd i när barnet föds.

För mer information om vad som gäller vid digital föräldraskapsbekräftelse och vilka krav måste uppfyllas, vänligen se Skatteverkets hemsida.

Om du inte kan bekräfta föräldraskap hos Skatteverket

Nedan följer information om föräldraskapsutredning om föräldrarna inte uppfyller kraven för att bekräfta digitalt hos Skatteverket. Det kan exempelvis vara om någon av föräldrarna saknar svenskt personnummer, bank-id eller har skyddad folkbokföring. Föräldrarna ska då kontakta socialnämnden för att boka tid för föräldraskapsutredning efter barnets födelse.

Anmäla gemensam vårdnad

I samband med bekräftelse av föräldraskap finns möjlighet att anmäla gemensam vårdnad.

Kontakta oss

 • Familjerätten, tidsbokning och generella frågor

  • E-post:  familjerattsbyran@malmo.se
  • Telefon:  040-34 52 41
  • Telefontider: 
   Måndag, onsdag och fredag kl. 9.00–11.00, tisdag och torsdag kl. 13.00–15.00
  • Postadress: 
   Familjerätten
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Fänriksgatan 1
sv