$left
$middle

Familjerådgivningen

Familjerådgivningen vänder sig till vuxna som bor i Malmö och som har problem i par- eller familjerelationen. På Familjerådgivningen kan ni få professionell samtalshjälp med målet att finna nya möjligheter och lösningar på problem och konflikter.

Vi erbjuder olika samtalsformer samt kurser för alla – oavsett kön, sexuell läggning, ålder, könsöverskridande identitet/uttryck, etnicitet, funktionsvariation eller religion/trosuppfattning.

Bokning av samtal sker via telefon.

För frågor om vårdnad, boende och umgänge kan ni kontakta familjerätten.

Information med anledning av coronaviruset och covid-19

Från och med den 9 februari kan Familjerådgivningen förutom samtal via länk även erbjuda samtal på plats. Det är viktigt att vi fortsätter hjälpas åt för att bidra till minskad risk för smittspridning.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, med tillägg om att avstånd ska hållas till alla oavsett om man är fullvaccinerad eller inte.

Vid besök på plats gäller följande:

 • Vid förkylningssymptom, stanna hemma och boka om till digitalt besök.
 • Vi hälsar på annat sätt än att ta i hand.
 • Tvätta händer noga/använd handsprit som finns i lokalen.
 • Vi håller avstånd (oavsett fullvaccinering eller inte).
 • Endast spädbarn i vagn eller föräldrars famn kan följa med då det annars kan bli svårt att hålla avstånd.
Prideflagga

Familjerådgivningen har genomgått RFSL rådgivningen Skånes processutbildning i normkritik och HBTQI-personers livsvillkor. Mer information om hur Malmö stad arbetar med HBTQIA+.

Olika former av familjerådgivning

Ni kan välja traditionell familjerådgivning där ni har möjlighet att boka in flera samtal med en och samma familjerådgivare.

Ni har också möjlighet att välja Ett Samtal i Taget där ni i första hand kan komma till ett enda samtal samt samtal med särskilt fokus på sex och lust. Vi erbjuder även kurser om kommunikation och konflikthantering samt lust och sex.

Samtal

Tillsammans med familjerådgivaren kommer du och din partner överens om arbetsformer och vad som är målen för samtalet eller samtalen.

Samtalen kan till exempel handla om

 • kommunikation
 • konflikter
 • att bryta negativa mönster
 • närhet
 • sex
 • att ha flera kärleksrelationer samtidigt
 • känslor
 • olikheter
 • relationella påfrestningar utifrån förtryck, diskriminering och utanförskap
 • otrohet
 • föräldrarollen
 • separation
 • utmaningar i nya familjekonstellationer.

Ofta rör det sig om att stärka relationer för att hantera övergångar i livets olika skeden och att förstå mer av sina egna eller andras upplevelser och reaktioner.

Samtalen på Familjerådgivningen varar en till en och en halv timme per gång.

Kurser

Familjerådgivningens kurser vänder sig till dig som tillsammans med din partner önskar lära dig mer och utveckla din parrelation.

Prova själv hemma

Samtal vid separation

På Familjerådgivningen kan du och din före detta partner samtala kring hur ni ska kunna hålla fokus på vad som är viktigast under separationen, oavsett vad som hänt tidigare. Samtalen kan handla om att avsluta parrelationen, att berätta för barnen och att hitta nya vägar för att på bästa sätt kunna kommunicera kring till exempel barnens behov.

Barn påverkas också på olika sätt av en separation och behöver utifrån ålder och utveckling få hjälp av sina föräldrar att förstå vad som händer och få möjlighet att uttrycka olika känslor.

Samtal vid fysiskt och psykiskt våld

Fysiskt och psykiskt våld i en parrelation påverkar alla i familjen och på olika sätt. Parsamtal kan vara ett sätt att snabbt hitta vägar för att garantera säkerheten för alla i familjen. Tillsammans kan vi reda ut hur konflikterna kan minskas och hitta alternativa sätt att kommunicera.

I vissa fall kan parsamtal vara mindre lämpligt. För dig som vill tala med en terapeut enskilt om din utsatthet och/eller aggressionsproblematik hänvisar vi till Kriscentrum Malmös samtalsmottagning. Där kan också barn som bevittnat eller utsatts för våld få hjälp och stöd.

sv