$left
$middle

Familjestöd – avlastar småbarnsfamiljer med barnskötsel

Till Familjestödjarna vänder du dig om du behöver avlastning i samband med fysisk eller psykisk ohälsa, flerbarnsfödslar och krissituationer.

Familjestödjarna vänder sig främst till familjer med barn upp till att de är berättigade till förskola. Vi tar hand om barnen och ger dem den omvårdnad som föräldrarna av en eller annan anledning inte kan ge för tillfället.

I undantagsfall kan vi också ge viss praktisk hjälp i hemmet samt hämta och lämna barn på förskolan.

I alla ärenden görs en individuell bedömning.

Såhär ansöker du om stöd

Kontakta oss och gör en ansökan. Vi gör ett hembesök och en utredning. Handläggningstiden är vanligen kort och insatsen kan i normala fall påbörjas inom någon vecka.

Kontakta oss

Familjestöd

Ingrid Zaar

Titel:
Socsekr samtal/behandl
Mobiltelefon:
0708-725549

Andréas Hansson

Titel:
Socsekr samtal/behandl
Mobiltelefon:
0734-309333

Tanya Ucar Moriarty

Titel:
Sektionschef
Mobiltelefon:
0709-341028

Helena Genfors

Titel:
Sektionschef
sv