$left
$middle

Familjestöd – avlastar småbarnsfamiljer med barnskötsel

Till Familjestödjarna vänder du dig om du behöver avlastning i samband med fysisk eller psykisk ohälsa, flerbarnsfödslar och krissituationer.

Familjestödjarna vänder sig främst till familjer med barn upp till att de är berättigade till förskola. Vi tar hand om barnen och ger dem den omvårdnad som föräldrarna av en eller annan anledning inte kan ge för tillfället.

I undantagsfall kan vi också ge viss praktisk hjälp i hemmet samt hämta och lämna barn på förskolan.

I alla ärenden görs en individuell bedömning.

Såhär ansöker du om stöd

Kontakta oss och gör en ansökan. Vi gör ett hembesök och en utredning. Handläggningstiden är vanligen kort och insatsen kan i normala fall påbörjas inom någon vecka.

Avgifter

Du betalar en avgift för att få insatsen. Hur stor den är beror på din ekonomi, men max 6,8 procent av familjens månadsinkomst efter skatt. Det innebär att det finns möjlighet för din familj att få insatsen även om du inte kan betala.

sv