Familjestöd – avlastar småbarnsfamiljer med barnskötsel

Till Familjestödsverksamheten vänder du dig om du som förälder behöver avlastning med barn i samband med sjukdom, flerbarnsfödslar eller krissituationer.

I samtliga ärenden vi får in görs en individuell bedömning av familjens behov av stöd. Vi vänder oss främst till familjer med barn upp till den ålder då de är berättigade till förskola.

Vi tar hand om barnen och ger dem den omvårdnad som föräldrarna av en eller annan anledning inte kan ge för tillfället.

I undantagsfall kan vi också hjälpa till med praktiska saker i hemmet samt hämta och lämna barn på förskolan.

Såhär ansöker du om stöd

Du tar kontakt med Familjestödsverksamheten och därefter gör vi ett hembesök samt en utredning. Handläggningstiden är vanligen kort och insatsen kan normalt sett påbörjas inom någon vecka.

Avgifter

Du betalar max 6,8 procent av familjens nettoinkomst för insatser från Familjestödsverksamheten.