$left
$middle

Rådgivning kring gemensamma barn

Ni som föräldrar kan vända er till oss för råd och information om vårdnad, boende och umgänge kring gemensamma barn. Vi vägleder er till rätt stöd och hänvisar vid behov till annan instans för att ni ska kunna komma överens i dessa frågor.

Vår rådgivningstelefon har öppet måndag, onsdag, torsdag och fredag klockan 10–11.30, tisdag klockan 13.00–14.30. Ring oss på 040-34 52 48 eller skicka e-post till familjerattsbyran@malmo.se.

Kommer du inte överens med den andra föräldern?
Om svårigheterna inte är kopplade till föräldraskapet utan till din relation till medföräldern rekommenderar vi att du kontaktar Familjerådgivningen.

Konflikt och försoning

Konflikt och försoning är en modell som syftar till att stödja föräldrar i ett samarbete kring barnet inom ramen för en aktuell, rättslig process. Detta sker i samarbete med tingsrätten.

Syftet är att hitta varaktiga lösningar på föräldrars konflikt. Detta kan uppnås om föräldrarna vill, och får stöd i, att kommunicera och samarbeta med barnets bästa i fokus. Familjerättssekreterarens roll är att agera som sakkunniga i processen och att lyfta fram barnperspektivet.

Kontakta oss

  • Familjerätten, telefonrådgivning

sv