$left
$middle

Barn I Föräldrars Fokus (BIFF) – kurs för separerade föräldrar

BIFF är en kurs för föräldrar som har separerat och som inte kommer överens i frågor som rör deras gemensamma barn. Kursen är främst utformad för föräldrar som har sina barn boende hos sig eller som har umgänge med dem.

Anmälan

Kursinnehåll

Vad kan jag som förälder göra för att underlätta för mitt barn? Det är frågan som BIFF tar avstamp i.

Exempel på teman som kursen tar upp:

  • barns rättigheter
  • kommunikation
  • barns behov och situation när föräldrarna inte kommer överens.

Varje grupp leds av två gruppledare som har erfarenhet av arbete med familjer där föräldrarna inte kommer överens. Vi träffas vid tre tillfällen på vardagar, främst kvällstid. Grupperna är blandade med både pappor och mammor.

Har du inte möjlighet att delta i BIFF?

För dig som inte har möjlighet att delta i BIFF i någon form har vi tagit fram kortfattad information som kan vara till stöd för dig som förälder Pdf, 122.6 kB. (Pdf, 122.6 kB), och har en pågående konflikt med ditt barns andra förälder. Informationen är hämtad från de teman som BIFF-utbildningen bygger på.

Information about BIFF in other languages

sv