$left
$middle

Barn I Föräldrars Fokus (BIFF) – kurs för separerade föräldrar

BIFF är en kurs för föräldrar som har separerat och som inte kommer överens i frågor som rör deras gemensamma barn. Kursen är främst utformad för föräldrar som har sina barn boende hos sig eller som har umgänge med dem.

Anmälan

Kursinnehåll

Vad kan jag som förälder göra för att underlätta för mitt barn? Det är frågan som BIFF tar avstamp i.

Exempel på teman som kursen tar upp:

  • barns rättigheter
  • kommunikation
  • barns behov och situation när föräldrarna inte kommer överens.

Varje grupp leds av två gruppledare som har erfarenhet av arbete med familjer där föräldrarna inte kommer överens. Vi träffas vid tre tillfällen på vardagar, främst kvällstid. Grupperna är blandade med både pappor och mammor.

Digital utbildning

Den digitala utbildningen ges som en föreläsning med möjlighet att ställa frågor. Efter varje tillfälle får du en hemläxa.

För att kunna delta i BIFF digitalt krävs det att du har tillgång till programmet Microsoft Teams. Vi har tyvärr ingen möjlighet att erbjuda utbildningen via andra plattformar. När du anmält dig kommer utbildarna kontakta dig för en intervju och då finns det möjlighet att testa så att Teams fungerar som det ska.

Vi har också tagit fram en lathund för hur du ska använda Teams.

Information about BIFF in other languages

Kontakta oss

Sandra Sjögren

sv