$left
$middle

Stöd vid umgänge på Umgåsen

På verksamheten Umgåsen kan barn och vuxna som inte bor ihop träffas och umgås för att behålla kontakten. Här kan också en förälder eller familjehem lämna barnet och låta den andra föräldern hämta det, om det finns anledningar till att de vuxna inte kan mötas.

På Umgåsen kan barn träffa sin eller sina föräldrar i en trygg och barnvänlig miljö. Under umgängena finns alltid socialsekreterare från vårt team med för att vid behov ge hjälp och stöd till barn och föräldrar. Vid varje umgänge har vi plats för fem barn och deras föräldrar. Du behöver inte möta barnets andra förälder medan du är på Umgåsen.

Hur du får plats på Umgåsen

För att bli aktuell på Umgåsen behöver barnet vara folkbokfört i Malmö stad.

Du ringer den socialtjänst där barnet är folkbokfört och ber att få göra en ansökan om umgänge på Umgåsen. Socialtjänsten gör då en kort utredning för att säkerställa att Umgåsen är rätt insats för er. Ansvarig socialsekreterare ställer sedan ärendet i kö hos Umgåsen. När en plats blir ledig tar socialsekreteraren kontakt med er för att boka in ett uppstartsmöte.

Om du vill ansöka om plats eller har frågor

Om du vill ansöka om plats, står i kö och har frågor om kö eller kötid – kontakta mottag barn och familj. Umgåsen kan inte bekräfta att ni står i kö eller hur lång tid det kommer ta.

Om du redan har en plats på Umgåsen och vill begära ut journaler eller har andra frågor så kan du kontakta din socialsekreterare på Umgåsen. Numret fick du vid uppstartsmötet.

Umgängestider

  • Måndag–torsdag klockan 16.00–18.00
  • Fredag klockan 14.30–16.30
  • Lördag–söndag klockan 10.00–12.00 och klockan 13.30–15.30

Det finns möjlighet att träffas utanför de fasta tiderna och om det finns särskilda önskemål ska du ange det i ansökan. Det är inte säkert att vi kan uppfylla önskemålen, men ju flexiblare ni kan vara desto större chans finns att ni kan få en snabbare tid.

Överlämning

När föräldrar eller familjehem inte kan samarbeta vid hämtning och lämning av barnet eller om det finns andra hinder för att föräldrarna inte ska mötas, kan överlämning på Umgåsen vara ett alternativ.

Vid överlämning sker själva umgänget mellan förälder och barn ute på egen hand utanför Umgåsens lokaler. Vid överlämning på Umgåsen överlämnar föräldrar sina barn via vår personal utan att de behöver träffas.

Överlämningstider

  • Måndag–torsdag: 18.30
  • Fredag: 17.00
  • Lördag och söndag: 09.15 och 16.30 och 17.00.

För dig som är privat ombud, kontaktperson eller tjänsteperson

Om du har frågor om verksamheten kan du kontakta sektionschef Carina Levin.

Telefonnummer: 0709-91 30 31
E-post: carina.levin@malmo.se

Om du är från en annan myndighet än socialtjänsten och ärendet inte är pågående kan du ringa den socialtjänst barnet tillhör. Om du inte vet vilken socialtjänst barnet tillhör så ring 040-34 10 00.

Gäller det ett pågående ärende kan du ringa ansvarig socialsekreterare på Umgåsen.

sv