Samarbetssamtal

Separerade föräldrar kan få samtalsstöd för att kunna samarbeta kring frågor som gäller barn. Samtalen utgår från barnets behov av båda sina föräldrar och syftar till att hjälpa föräldrarna att komma överens om vårdnad, boende och umgänge.

Information med anledning av coronaviruset och covid-19

Vi har tills vidare stängt vår drop in. Ring istället till vår rådgivningstelefon 040-34 52 48 som är öppen vardagar 10.00-11.30.

Vill du veta mer om samarbetssamtal?

Telefon: 040-34 52 48

Telefontider: Måndag–fredag klockan 10.00–11.30.

E-post: familjerattsbyran@malmo.se.

Samarbetssamtal kan ske efter ansökan från förälder eller på uppdrag av domstol. Samarbetssamtalen

  • är frivilliga
  • är kostnadsfria
  • förutsätter att båda föräldrarna vill delta
  • omfattas av sekretess
  • registreras eller journalförs inte.

En samtalsserie består vanligen av två till fem samtal. Genom medling och rådgivning kan samtalen hjälpa er att samarbeta bättre kring barnet. Om ni inte har svenska som förstaspråk har ni rätt till tolk.

Förhoppningen är att samtalen ska bidra till en lugnare, tryggare och mera förutsägbar tillvaro för barnen.

Om svårigheterna inte i första hand är kopplade till er roll som föräldrar utan handlar mer om vuxenrelationen rekommenderas ni att kontakta Familjerådgivningen.