$left
$middle

Adoption

Adoption innebär att skapa ett nytt band mellan förälder och barn, eller juridiskt bekräfta ett band som redan finns. Adoptionen kan gälla ett barn som bor i Sverige eller ett barn som bor utomlands. Det kan vara ett för dig okänt barn eller ett barn du redan känner. Är du intresserad av att veta mer om adoption är du välkommen att kontakta familjerätten.

Internationell adoption

Vill du adoptera ett barn som bor utomlands finns antingen generell adoption eller enskild adoption. Enskild adoption innebär oftast att man adopterar ett barn som man redan har en föräldrarelation till.

Du behöver socialnämndens medgivande för att genomföra generell eller enskild adoption. Det är en omfattande utredning som tar flera månader.

Boka informationssamtal

Vill du påbörja en adoptionsprocess måste du inleda med ett informationssamtal hos familjerätten. Vid samtalet informerar vi dig mer och du har möjlighet att ställa frågor.

Kontaktuppgifter till familjerätten:

Agnes Gerle (svenska eller engelska), agnes.gerle@malmo.se, 040-34 53 46

Maria Gustafsson Romås (svenska eller engelska), maria.romas@malmo.se,
040-34 52 45

Maria Åkesson (svenska), maria.akesson@malmo.se, 040-34 52 56

Läs mer

Nationell adoption av ett barn du känner

Vill du adoptera ett barn som du känner och som befinner sig i Sverige rör det sig i de flesta fall om närståendeadoption. Du kan ansöka om adoption inom Sverige hos Sveriges Domstolar.

Nationell adoption av ett okänt barn

I Sverige behöver mycket få barn en ny familj genom adoption. Är du intresserad av information kring processen är du välkommen att kontakta familjerätten. Vi vill också tipsa dig om alternativet att bli familjehem.

Kontakta oss

sv