$left
$middle

Adoption

För att få göra en internationell/nationell eller enskild adoption måste du först besöka familjerätten för ett informationssamtal. Därefter måste du gå en föräldrautbildning för blivande adoptivföräldrar innan du skickar in ansökan till familjerätten. Socialnämnden beslutar sedan om medgivande.

För att få adoptera måste du enligt lag vara över 18 år. Din ålder utgör en av flera faktorer för att du ska beviljas ett medgivande om adoption.

Internationell adoption

I Sverige är det vanligast med internationella adoptioner då man adopterar ett barn från ett annat land. För att få socialnämndens medgivande att adoptera måste du ha gått en föräldrautbildning på till exempel Studiefrämjandet.

Därefter skickar du in en ansökan till familjerätten.

Enskild adoption

Om du har anknytning till ett land eller har en nära relation till ett barn (släktingbarn) kan du ansöka om en enskild adoption. Samma grundförutsättningar gäller avseende medgivande. Du behöver däremot inte gå genom någon av adoptionsorganisationerna.

Medgivandeutredning

Familjerätten ansvarar för medgivandeutredningen som påbörjas när vi mottagit din adoptionsansökan. Du som sökande får sedan läsa igenom sammanställningen av utredningen, vilken både används som bedömningsmaterial hos socialnämnden och även skickas till de berörda utländska adoptionsmyndigheterna.

För mer information, kontakta jan.wennerlund@malmo.se på familjerätten.

Närståendeadoption

Om man vill adoptera till exempel sin makas, makes, sambos eller registrerade partners barn måste man skicka in en ansökan till tingsrätten. Tingsrätten begär sedan ett yttrande från socialnämnden och därefter utreds sökanden hos familjerätten.

Läs mer om närståendeadoption (nationell adoption) på Malmö tingsrätt.