$left
$middle

Alla barn i centrum (ABC) 3–12 år

De flesta föräldrar upplever vardagssituationer där relationerna sätts på prov. En sak är säker, ingen förälder är ensam om dessa utmaningar. ABC ger föräldrar till barn 3–12 år verktyg att hantera dessa situationer och stärka relationen till sina barn.

Anmälan

På anmälningssidan hittar du aktuella kursstarter.

Kursinnehåll

Hur får vi tid till härligt umgänge med våra barn? Hur skapar vi harmoni kring matbordet? Hur kan vi förebygga konflikter? Det är sådana frågor som ABC tar avstamp i.

Syftet med kursen är att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling. Utvärderingar visar på positiva effekter på upplevd föräldrakompetens samt på barnets hälsa och utveckling. Kursen är utvecklad

ABC består av fyra gruppträffar á 2,5 timmar. Träffarna har olika teman och leds av utbildade gruppledare. Varje grupp har 10–12 deltagare som alla är föräldrar till barn i åldrarna 3-12 år. Vi tar del av varandras erfarenheter och av forskning. Mellan träffarna övar vi på innehållet hemma med barnen.

Under träffarna får du möjlighet att diskutera föräldraskap med andra föräldrar. Innehållet handlar bland annat om hur

  • föräldrar kan främja sitt barns självkänsla
  • man kan arbeta för att stärka relationerna i familjen
  • ni kan förebygga konflikter.

Information och diskussion varvas med övningar och filmer. På träffarna tar vi del av både varandras erfarenhet och forskning. Lärdomar och insikter tar vi sedan med oss och praktiserar hemma mellan träffarna.

Kontakta oss

Föräldrakurser

sv