$left
$middle

Föräldraskap i Sverige (FÖS)

Föräldraskap i Sverige är fem gruppträffar för utrikesfödda föräldrar som vill veta mer om att vara förälder i Sverige.

Att vara förälder i ett annat land än det man vuxit upp i kan leda till frågor om samhället och familjelivet. Föräldraskap i Sverige är till för dig som är utrikesfödd förälder med barn i åldern 0–18 år och som vill veta mer om det svenska samhället.

Tyvärr får inte barn följa med.

Anmälan

På anmälningssidan hittar du aktuella kursstarter och språk. Under träffarna följer vi självklart Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kursinnehåll

Kursen består av fem tillfällen tillsammans med kursledare och andra föräldrar där ni diskuterar olika teman.

Träff 1 - Familj i nytt land

Träffen handlar om hur samhället i Sverige har förändrats, om att vara familj i ett nytt land och om barnets fritid.

Träff 2 – Skola, pojkar och flickor

Hur kan föräldrar stödja barnen när de går i förskolan och skolan? Gör vi lika eller olika mellan pojkar och flickor?

Träff 3 – Hälsa och sjukvård

Vad kan man göra för att må bra som familj och vad gör man om barnet eller någon i familjen mår dåligt?

Träff 4 – Föräldrars rättigheter och skyldigheter

Vilket stöd kan du få som förälder och vilka rättigheter har barn? Hur påverkas vi av stress i vardagen?

Träff 5 – Att vara förälder till en tonåring

Hur kan du stötta din tonåring? Vi samtalar om ämnen som tobak, droger, kriminalitet och om kärlek i tonåren.

Kursledarna

Alla våra kursledare har gått kursledarutbildning i Föräldraskap i Sverige.

Om du har frågor får du gärna kontakta vår kurssamordnare:

Emma-Lina Wall
E-post: emma-lina.wall@malmo.se

Föräldrabroschyrer på olika språk

sv