$left
$middle

Föräldraskap i Sverige (FÖS)

Föräldraskap i Sverige vänder sig till dig som är utrikesfödd förälder med barn i åldern 0–18 år. I kursen får du lära dig mer om hur det svenska samhället fungerar utifrån ett föräldraperspektiv.

Anmälan

På anmälningssidan hittar du aktuella kursstarter och språk.

Innehållet i kursen är baserat på FNs Barnkonvention, forskning och lagstiftning. Syftet med programmet är att du som förälder ska få mer information kring områden som är relevanta för dig i ditt föräldraskap. Du får också möjlighet att diskutera tillsammans med gruppledare och andra gruppdeltagare.

Föräldraskap i Sverige är framtaget av Länsstyrelsen Stockholm och Stockholm stad och förvaltas av BRIS.

Kursinnehåll

Programmet består av fem träffar, 2,5 timme per gång. Grupperna hålls på lätt svenska och med tolk. Alla våra gruppledare har gått gruppledarutbildning i Föräldraskap i Sverige.

Varje träff innehåller flera olika delar men med följer ett tema. Fokus under träffarna är information och dgemensam diskussion.

Träff 1: Familj i nytt land

Under första träffen pratar vi om:

 • Hur det är att komma som familj till ett nytt land
 • Hur det svenska samhället har förändrats över tid
 • Jämställt föräldraskap och barns fritid

Träff 2: Skola, pojkar och flickor

Detta tar vi upp under andra träffen:

 • Hur kan föräldrar stödja barnen när de går i förskolan och skolan?
 • Gör vi lika eller olika mellan pojkar och flickor?

Träff 3: Hälsa och sjukvård

Under denna träffa fokuserar vi på det sjukvården i Sverige:

 • Vad ingår i förebyggande sjukvård?
 • Hur är vården uppbyggd i min region?
 • Vad kan man göra för att må bra som familj
 • Vad gör man om barnet eller någon i familjen mår dåligt?

Träff 4: Föräldrars rättigheter och skyldigheter

Fjärde träffen fokuserar på vilka skyldigheter och rättigheter jag har som förälder:

 • Vilket stöd kan jag som förälder få i mitt föräldraskap?
 • Hur påverkas vi av stress i vardagen?
 • Ungdomars rättigheter och hur viktigt vårt föräldraengagemang är

Träff 5: Att vara förälder till en tonåring

Sista träffen fokuserar vi helt på att vara tonårsförälder och tar upp ämnen som:

 • Tobak, droger, kriminalitet och om kärlek i tonåren
 • Hur vi bäst kan stötta våra tonåringar

Föräldrabroschyrer på olika språk

Kontakta oss

sv